МОЛЯ ЗА ВСИЧКИ АКТУАЛНИ НОВИНИ ДА НИ ПОСЛЕДВАТЕ В НАШАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА
Основен критерий за зрелостта на бизнеса днес е хуманното отношение към хората, които работят за него!

 

Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд е член на "Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" (European Network of Safety and Health Professional Organisations - ENSHPO).

Сдружението работи за :

  • въвеждане на европейските подходи в грижата за живота и здравето на работещите хора в България;
  • изграждане и поддържане на национална, фирмена и индивидуална култура по безопасност и здраве при работа;
  • за постигане на визия "Нула злополуки!" във всяка фирма в България.

"Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" представлява обединение на професионални организации по безопасност и здраве при работа от 25 европейски държави.

Основните цели на ENSHPO са:

  • да се гарантира участието на всички от професионалните организации в цяла Европа и да бъдат представени вижданията, мненията и интересите на тази група;
  • да работи като партньор в диалог със съответните национални и международни органи;
  • да си сътрудничи с други организации и институции в рамките на Европа и извън нея;
  • да действа като форум, където професионалистите могат да обменят информация, опит и добри практики в областта на безопасността и здравето при работа;
  • да разработи общоевропейска система за признаване на квалификацията и обучението по безопасност и здраве при работа.

СЪБИТИЯ

Април 12, 2018

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЗДРАВЕЙТЕ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ! Известяваме ви, че с решение на Управителния съвет на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ) на 13 и 14 АПРИЛ 2018 г. (петък и събота) в гр. София ще се проведе ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на… Повече
Ное 22, 2017

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ ИБЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД… Повече
Ное 22, 2017

СЕМИНАР на тема КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ

СЕМИНАР на тема КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ… Повече
Окт 26, 2017

КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ

КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ ЗДРАВЕЙТЕ,… Повече
Окт 12, 2017

ЧЕЗ Разпределение България откри модерен технически учебен център

ЧЕЗ Разпределение България откри модерен технически учебен център Компанията ще провежда… Повече

 

 

 Нашите партньори