Излезе брой 4 / 2016 на Информационен бюлетин на Национално сдружение за безопасни условия на труд
Основен критерий за зрелостта на бизнеса днес е хуманното отношение към хората, които работят за него!

 

Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд е член на "Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" (European Network of Safety and Health Professional Organisations - ENSHPO).

Сдружението работи за :

  • въвеждане на европейските подходи в грижата за живота и здравето на работещите хора в България;
  • изграждане и поддържане на национална, фирмена и индивидуална култура по безопасност и здраве при работа;
  • за постигане на визия "Нула злополуки!" във всяка фирма в България.

"Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" представлява обединение на професионални организации по безопасност и здраве при работа от 25 европейски държави.

Основните цели на ENSHPO са:

  • да се гарантира участието на всички от професионалните организации в цяла Европа и да бъдат представени вижданията, мненията и интересите на тази група;
  • да работи като партньор в диалог със съответните национални и международни органи;
  • да си сътрудничи с други организации и институции в рамките на Европа и извън нея;
  • да действа като форум, където професионалистите могат да обменят информация, опит и добри практики в областта на безопасността и здравето при работа;
  • да разработи общоевропейска система за признаване на квалификацията и обучението по безопасност и здраве при работа.

СЪБИТИЯ

Октомври 12, 2017

ЧЕЗ Разпределение България откри модерен технически учебен център

ЧЕЗ Разпределение България откри модерен технически учебен център Компанията ще провежда практика за ученици, студенти и служители ЧЕЗ Разпределение България приключи изграждането на нов модерен технически учебен център, в който бъдещи и настоящи… Повече
Сеп 05, 2017

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГРУПА В РАБОТАТА НА XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 3-6.09.2017 В СИНГАПУР

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГРУПА В РАБОТАТА НА XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ ИЗДРАВЕ… Повече
Юни 19, 2017

Протокол от Общото събрание на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд, проведено на 2 юни 2017 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ! Предоставяме ви протокол от Общото събрание на Националното сдружение за… Повече
Сеп 29, 2016

XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 3-6.09.2017 В СИНГАПУР

ДА УЧАСТВАМЕ В РАБОТАТА НА XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА –… Повече
Сеп 28, 2016

29 среща на ENSHPO

Уважаеми членове на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд… Повече

 

 

 Нашите партньори