Излезе брой 1 / 2017 на Информационен бюлетин на Национално сдружение за безопасни условия на труд
Основен критерий за зрелостта на бизнеса днес е хуманното отношение към хората, които работят за него!

 

Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд е член на "Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" (European Network of Safety and Health Professional Organisations - ENSHPO).

Сдружението работи за :

  • въвеждане на европейските подходи в грижата за живота и здравето на работещите хора в България;
  • изграждане и поддържане на национална, фирмена и индивидуална култура по безопасност и здраве при работа;
  • за постигане на визия "Нула злополуки!" във всяка фирма в България.

"Европейската мрежа на професионалните организации по Безопасност и здраве при работа" представлява обединение на професионални организации по безопасност и здраве при работа от 25 европейски държави.

Основните цели на ENSHPO са:

  • да се гарантира участието на всички от професионалните организации в цяла Европа и да бъдат представени вижданията, мненията и интересите на тази група;
  • да работи като партньор в диалог със съответните национални и международни органи;
  • да си сътрудничи с други организации и институции в рамките на Европа и извън нея;
  • да действа като форум, където професионалистите могат да обменят информация, опит и добри практики в областта на безопасността и здравето при работа;
  • да разработи общоевропейска система за признаване на квалификацията и обучението по безопасност и здраве при работа.

СЪБИТИЯ

Ноември 22, 2017

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ ИБЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Уважаеми колеги – членове на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд - НСЗБУТ! На 10.11.2017 г. от 17,00 ч. се проведе разширеното заседание на… Повече
Ное 22, 2017

СЕМИНАР на тема КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ

СЕМИНАР на тема КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ… Повече
Окт 26, 2017

КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ

КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ ЗДРАВЕЙТЕ,… Повече
Окт 12, 2017

ЧЕЗ Разпределение България откри модерен технически учебен център

ЧЕЗ Разпределение България откри модерен технически учебен център Компанията ще провежда… Повече
Сеп 05, 2017

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГРУПА В РАБОТАТА НА XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 3-6.09.2017 В СИНГАПУР

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГРУПА В РАБОТАТА НА XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ ИЗДРАВЕ… Повече

 

 

 Нашите партньори