nahsw 1Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 201 е 626,95 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2011 г. до 31.10.2012 г. е 614,46 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2012 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Сеп 27, 2016 9223

News

 Нашите партньори