Здравейте, уважаеми колеги, осигуряващи Здравословни и безопасни условия на труд в предприятията на Република България!

 

Каня Ви на едно вълнуващо събитие, посветено на професионализма и лидерството при осигуряване на ЗБУТ!

Каня Ви да се запознаем със същността и смисъла на лидерството по ЗБУТ!

Каня Ви да помислим отново за мястото и ролята на Експерта по ЗБУТ в организационната структура на предприятието!

Каня Ви да си припомним за качествата, които трябва да притежава Експерта по ЗБУТ – през призмата на понятията „Власт”, „Ефективност” и „Ефикасност”.

Каня Ви да си поговорим за Емоционалната интелигентност на Експерта по ЗБУТ и за стратегията му като Интегратор на процесите, заложени в политиката по ЗБУТ на предприятието!

Каня Ви да посочим начините, по които да впрегнем компетентността на сега действащите Служби по трудова медицина за ефикасно постигане на целите на БЗР!

Каня Ви да видим с очите си Добри практики за осигуряване на ЗБУТ  в Златна Панега цимент АД!

Каня Ви да почувстваме атмосферата при осъществяване на Маркетинг за осигуряване на ЗБУТ в предприятието!

Каня Ви да се вдъхновим от Силата на обединението около професионализма и лидерството в опазване на живота и здравето в България, в Европа и в Света!

 

Моята покана е да се срещнем на заключителния трети модул на Обучението за компетентно лице по ЗБУТ (специалист и експерт), което ще се проведе от 4 до 8 ноември 2019 г. от лектори на Националното сдружение за ЗБУТ в партньорство с ТЮФ Рейнланд България - в учебната зала на ТЮФ Рейнланд Академия с адрес: гр. София, бул. Драган Цанков 23А, Бизнес център Тетрикс, ет.6.

 

 

С уважение,

инж. Валентин Илиев – ръководител на лекторския екип и председател на УС на Националното сдружение за ЗБУТ

tel: +359 2 417 92 49

mob: +359 893 544 223
email: iliev@perfect-consult.com

 


 

МАЛКО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЯЛОТО ОБУЧЕНИЕ:

 

Вие търсите предизвикателства и възможности за развитие?

 

Бихме искали да ви запознаем с новата възможност за обучение, която ще ви помогне да повишите вашата квалификация в областта на здравето и безопасността при работа.

 

ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ в сътрудничество с

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

има удоволствието да Ви покани да участвате в курс на обучение  на тема:

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА –

ЕКСПЕРТ ПО ЗБУТ/БЗР (TÜV)

хармонизирно с изискванията на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и с разработваната понастоящем Европейска квалификационна рамка за осигуряване на ЗБУТ в предприятието/организацията

 

Обучението е 3-модулно и може да се заяви участие за модула, който най-точно отговаря на Вашите интереси.

Всеки модул завършва с изпит и издаване на сертификат от ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ на успешно завършилите.

При преминаване на трите модула и полагане на финален изпит се издава сертификат от TÜV RHEINLAND, Германия.

Място на провеждане: гр. София, бул. Драган Цанков 23А, ет.6, бизнес център Тетрикс , ТЮФ Рейнланд Академия България

 

Модул “Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – Специалист по национално и европейско законодателство за осигуряване на ЗБУТ”

     Провеждане: 9-13.09.2019 г.

     Цена: 520 лв. без ДДС

 

Модул II „Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – Специалист по вредни фактори, оценяване на професионалните рискове и превантивни мерки за осигуряване на ЗБУТ”

     Провеждане: 7-11.10.2019 г.

     Цена: 520 лв. без ДДС

 

Модул III „Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – Специалист по фирмена политика и управление на дейностите за осигуряване на ЗБУТ”

     Провеждане: 4-8.11.2019 г.

     Цена: 520 лв. без ДДС

 

Цена за трите модула: 1450 лева без ДДС – такса обучение;

160 лева без ДДС – такса  финален изпит.

Таксата включва: Учебни материали, практика, лектори, мултимедийна техника, компютърна техника, екран и издаване на сертификат. За повече информация вижте прикачения файл.

 

При възникнали въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас.

 

ДВАНАДЕСЕТ ПРИЧИНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО

за придобиване на квалификация “Компетентно лице по безопасност и здраве при работа – ЕКСПЕРТ ПО ЗБУТ/БЗР (TÜV)”:

 

1. То включва най-добрите постижения на досега провежданите квалификационни обучения и магистратури по ЗБУТ - като подходи, програми, теми, лектори, хорариум, учебни материали и значимост на сертифициращите документи.

2. Обучението е с практическа насоченост и обхваща цялата тематика на дейността за осигуряване на ЗБУТ, необходима за успешно професионално реализиране на участниците в големи български и международни компании.

3. Има оптимална продължителност и дава възможност за гъвкав ангажимент на участниците според техните професионални интереси и времеви ангажименти – дати за трите модула (в три последователни месеца) ще бъдат обявявани три пъти годишно от 2020 г.

4. Висока международна стойност на сертификатите, удостоверяващи успешното завършване на всеки модул и на обучението като цяло.

5. Най-приемлива обща цена за обучение от клас "Европейско ниво", с възможност за заплащане по избор - с ДДС (от регистрирани по ДДС лица) или без ДДС (от физически лица).

6. В цената са включени специално разработено печатно учебно пособие (с обем 320 стр.) и 15 подбрани за обучението ръководства за осигуряване на ЗБУТ на български език в електронен вид.

7. Обучението се провежда на български език с недвусмислена терминология в съответствие с националното и европейско законодателство и предоставя богата конкретна документация за използването й в практиката.

8. Обучението е с насоченост за формиране на устойчива индивидуална и фирмена визия и на позитивна култура по безопасност и здраве в участниците.

9. Широк лекторски екип - участват повече от 10 лектори - експерти в теорията и практиката за осигуряване на ЗБУТ в България и чужбина.

10. В програмата са включени над 30 основни теми, представени с добри национални и европейски практики по ЗБУТ и с практически методики и ръководства за дългосрочно професионално развитие на завършилите обучението.

11. Обучението е хармонизирно с изискванията на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и с разработваната понастоящем Европейска квалификационна рамка за осигуряване на ЗБУТ в предприятието/организацията.

12. Обучението предлага и редица бонуси за участниците, например: (Моля, вижте съдържанието на приложената Програма и изтеглете регистрационната форма)

 

 Нашите партньори