Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги по превенция на здравето и безопасността,

Заповядайте на Събитието на годината по превенция на здравето и безопасността –

на 13 и 14 юни в хотел Империал, гр. Пловдив:

1) на 13 юни (четвъртък) - Конференция на тема: „Превенция на здравето – европейски политики и практики“

Конференцията е посветена на ролята на превенцията на здравето за качеството на живот и се провежда под патронажа на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова.

В нея ще вземат участие представители на МТСП, МЗ, БЛС, ВУЗ, работодателски и синдикални организации, неправителствени организации,

предприятия и гости от Германия, Австрия и Македония.

Участието в конференцията е безплатно.

2) на 14 юни (петък) - Семинар на тема: „Превенция на здравето и безопасността при работа – предизвикателства, въвеждане на европейски практики и инструментариум в превенцията на здравето и безопасността при работа“ - посветен на проблемите и опита от прилагането на съвременните европейски подходи в предприятията в България.

 

Организатори на семинара са Асоциация на индустриалния капитал в България, Център за превенция на здравето и Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд. В него ще вземат участие лектори от АИКБ, ИА Главна инспекция по труда, Център за превенция на здравето, Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд, представители от институти и центрове от Германия, Австрия и Македония.

Участието в семинара се заплаща - за членовете на организациите-организатори  цената е преференциална - 110 лв., и включва: лекции, консултации, материали, кафе-пауза, обяд, сертификат за участие в семинара, туристическа разходка в гр. Пловдив с екскурзовод.

 

За повече информация – моля разгледайте приложените формуляри!

 

 

 

 

 

Download Now

File name: Конференция на тема: „Превенция на здравето – европейски политики и практики

14529 1284

 

Download Now

File name: Програма на С Е М И Н А Р на тема „Превенция на здравето и безопасността при работа“

14525 964

 

Download Now

File name: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА СЕМИНАР / КОНФЕРЕНЦИЯ „Превенция на здравето и безопасността при работа“

14518 1489

 

Download Now

File name: СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА И ПАКЕТНИ ЦЕНИ

14520 1048

 

 Нашите партньори