СЕМИНАР на тема КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ

 

Уважаеми колеги

На 10 ноември /петък/ 2017 г., от 9.00 до 17.00 часа в гр. София се проведе семинар на тема:

 „КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ”
Семинарът беше организиран от:
Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците налични предпазни средства (БАПВТЛПС),
Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ) и
НТС по текстил, облекло.
 
В края на своята презентация водещият Валентин Илиев и участниците в семинара дадоха начало на следната Добра практика по безопасност и здраве при работа:
Днес, 10 ноември 2017 г., НИЕ, участниците в семинара на тема:
“КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ”
РЕШИХМЕ да се присъединим с разум, сърце и душа към Световните инициативи за безопасност и здраве при работа
„Глобална визия за превенция!” и  „Визия нула!” - Vision Zero!
 
Днес, 10 ноември 2017 г., НИЕ, участниците в семинара се присъединяваме към инициативата на Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд, за НОВА ВИЗИЯ за БЗР, представена пред Комисията на 21-я Световен конгрес по БЗР в Сингапур:

 

І. От “Безопасност и здраве при работа” – към „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В ЖИВОТА!”

 

ІІ. От правила, норми и инструкции за БЗР – към „НАУКАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧОВЕКА” ("Human protection“ - Система от знания и действия за опазване на живота и
здравето на човека”), която да се изучава от най-ранна възраст!

 

ІІІ. От визията „Здравословна РАБОТНА среда – здравословен живот!” – към “Здравословна ЖИЗНЕНА среда чрез опазване на човека и природата на планетата Земя!”.
 
Призоваваме всички колеги да се присъединяват с разум, сърце и душа на своите обучения и в практиката към посочените световни инициативи и към новата визия за БЗР!
 
Цялата презентация можете да разгледате тук:

 Нашите партньори