КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ 

 

ЗДРАВЕЙТЕ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

logonahsw

 Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците налични предпазни средства (БАПВТЛПС),Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ) и НТС по текстил, облекло и кожи Ви канят да участвате в семинар на тема:

 

„КУЛТУРА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВЕН ТРАВМАТИЗЪМ”

 Семинарът ще се проведе на 10 ноември /петък/ 2017 г., от 9.00 до 17.00 часа в гр. София, ул. „Раковски” №108, зала № 105A - на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/.

 

С уважение и пожелания за здраве, радост, успехи и среща на 10 ноември 2017 г,

Валентин Илиев,

Председател на УС на НСЗБУТ

Тел.: +359 2 417 92 49

Mоб.: +359 893 544 223

www.nahsw.com

 

Повече информация за ПРОГРАМАТА  и условията на семинара можете да намерите в приложената покана

 Нашите партньори