singapur

 

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГРУПА В РАБОТАТА НА XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И
ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 3-6.09.2017 В СИНГАПУР

 

 

Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд  (НСЗБУТ) предоставя програмата за участие на българската група на XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 3-6.09.2017 В СИНГАПУР и снимков материал от събитието 

 

 

 

Повече информация за ПРОГРАМАТА  можете да намерите в прикачения файл Програма Програма

 Нашите партньори